Project
Start
november 2019

I-MOVE netwerk

I-MOVE staat voor 'Influenza – Monitoring Vaccine Effectiveness in Europe'. Het internationale I-MOVE netwerk meet de effectiviteit van griepvaccins tijdens het griepseizoen sinds 2007. Het stelt zijn gegevens zo snel mogelijk na het begin van de seizoensgebonden epidemie of pandemie beschikbaar aan de gezondheidsautoriteiten.

Doel
Dit punt is cruciaal om een passend antwoord te geven, en met name om:
- te beslissen over aanbevelingen die moeten worden meegedeeld voor vaccingebruik,
- zich te richten op aanvullende of alternatieve maatregelen (bijv. Antivirale middelen) op populatiesubgroepen waarin het vaccin minder effectief is,
- nauwkeurig de impact in te schatten van de huidige vaccinatiestrategieën op de ziekte om vaccinatiecampagnes te ondersteunen,
- verder onderzoek te doen naar seizoens- en pandemische vaccins (om de samenstelling te verbeteren, beslissen over het gebruik van adjuvantia of de noodzaak van boosterdoses),
- te anticiperen wanneer het vaccin niet op voorraad zal zijn (vooral tijdens een pandemie).

Methode
In Nederland worden gegevens in het kader van de landelijke griep surveillance verzameld door huisartsen die deelnemen aan Nivel Eerstelijn Zorgregistraties Eerste Lijn in samenwerking met het RIVM.

Subsidie
Dit project wordt gesubsidieerd door lidtstane van de Europese Unie en het European Centrre for Disease Prevention and Control (ECDC). Het project wordt gecoördineerd door Epicconcept (Parijs).

Dit project wordt gesubsidieerd door
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
In dit project werken we samen met
EpiConcept (Parijs)