Project
Start
december 2021

Identificeren en adresseren van belemmerende en bevorderende factoren voor therapietrouw aan fysiotherapie op afstand bij mensen met neuromusculaire aandoeningen

Duur: dec 2021 - apr 2022

Neuromusculaire aandoeningen (NMD) omvatten aandoeningen die de werking van de spieren aantasten. De behandeling is gericht op het verbeteren van de symptomen, het vergroten van de mobiliteit en het verlengen van het leven. Regelmatige en op maat gemaakte fysiotherapie is een belangrijk onderdeel van de behandeling en de naleving ervan (therapietrouw) is cruciaal voor de effectiviteit van de behandeling. Aangezien bekend is dat therapietrouw lastig is, kunnen patiënten baat hebben bij een digitale oplossing om hen thuis te ondersteunen. Deze moet wel aan hun behoeften voldoen.

Doel
Het doel van dit project is het identificeren van bevorderende en belemmerende factoren voor therapietrouw aan fysiotherapie op afstand bij mensen met NMD, om zo een model te creëren dat kan worden gebruikt in een digitale oplossing. De ontwikkeling van deze digitale oplossing zelf valt buiten dit voorstel.

Methoden
Het onderzoek bestaat uit twee delen: 1) een literatuurstudie en 2) online focusgroepen. Op basis van de resultaten wordt het model ontwikkeld.

1) Literatuurstudie
Vanuit de literatuur wordt een overzicht gemaakt van bestaande fysiotherapieprogramma’s (op afstand) en de bevorderende en belemmerende factoren voor therapietrouw aan deze programma's. Ook brengen we de theoretische modellen die worden gebruikt in kaart. We doorzoeken Medline (Pubmed), en nemen alle typen onderzoeken mee, ook kwalitatief onderzoek. Kennislacunes die voortkomen uit dit literatuuronderzoek worden vastgelegd.

2) Focusgroepen
Online focusgroepen (o.a. uit Duitsland, elk 6-8 deelnemers) worden opgezet met patiënten en hun zorgverleners om hun perspectief op fysiotherapie op afstand te horen en om potentiële kennislacunes die voortvloeien uit deel 1 op te vullen. In de focusgroepen zullen we de bevorderende en belemmerende factoren voor de naleving van fysiotherapie op afstand verder onderzoeken en identificeren we mogelijke oplossingen die aantrekkelijk zijn voor patiënten.

Ontwikkelen model
De resultaten van de focusgroepen, het literatuuronderzoek en de bestaande theorieën worden gecombineerd om de belangrijkste determinanten van therapietrouw samen te vatten. Op basis van deze resultaten ontwikkelen we het model en nemen we hierin theorieën over gedrag en gedragsverandering mee.

Belangrijkste resultaten
• theoretisch raamwerk met bevorderende en belemmerende factoren voor het volgen van fysiotherapieprogramma's op afstand;
• wetenschappelijk artikel over de literatuur en resultaten van focusgroepen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Biogen