Project
Start
juli 2020

Impact analyse FZO ramingen

In 2014, 2016, 2018 en 2002 zijn instroomadviezen gegeven door het Capaciteitsorgaan voor de Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO) beroepen. Dit zijn 7 medisch ondersteunende beroepen, 9 gespecialiseerd verpleegkundige beroepen en ambulanceverpleegkundigen. Voor de capaciteitsramingen is een webapplicatie opgesteld waar ziekenhuizen gegevens die belangrijk zijn voor de raming kunnen invullen.

Doel
Het bepalen van de impact die de wijziging van bepaalde parameters hebben gehad op de uitkomsten nu er een aantal ramingen hebben plaatsgevonden.

Methode en resultaat
Op basis van een impact-analyse aanbevelingen zal Het Nivel formuleren welke verbeterpunten wenselijk en mogelijk zijn ten aanzien van de berekeningen en positie van de parameters in het FZO-ramingsmodel. De impact analyse wordt gedaan over de jaren 2016, 2018 en 2020.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Het Capaciteitsorgaan