Project
Afgesloten
2017

Impact van de e-health-week 2017 (jan-mrt 2017)

Duur: jan - mrt 2017

Achtergrond
Van 21 tot en met 27 januari 2017 vond de e-health-week 2017 plaats. Verspreid over Nederland werden evenementen gehouden om burgers bekend te maken met de mogelijkheden van e-health. Het Nivel en Nictiz onderzochten de ervaringen van bezoekers van deze evenementen.

Onderzoeksvraag
Wat is de impact van de e-healthweek 2017?

Methode
Bij 15 evenementen heeft een enquêteur bij bezoekers een korte vragenlijst afgenomen. Hierin werd gevraagd of men na afloop van het evenement meer wist over e-health dan daarvoor, of men toepassingen wil gaan gebruiken en wat men met de informatie wil gaan doen. Daarnaast werd gevraagd een rapportcijfer te geven.

Resultaten
De resultaten geven inzicht in de impact van de e-healthweek: wat hebben de evenementen aan nieuwe kennis opgeleverd en wat gaan mensen hiermee doen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
Nictiz