Project
afgesloten

Impact van technologie op de extramurale zorg

Van nieuwe technologieën in de zorg wordt veel verwacht. E-health toepassingen kunnen ingezet worden voor zelfmanagement voor patiënten en ondersteuning voor mantelzorgers. Ook kan technologie de kansen voor ouderen vergroten om langer thuis te blijven wonen.

NIVEL doet hier binnen haar verschillende onderzoeksprogramma’s onderzoek naar (bijvoorbeeld naar e-coaching, zorg op afstand, realtime medicatie monitoring, elektronisch patiëntendossier en toegespitste communicatie).

De komende jaren investeert NIVEL in een verdere versterking van onderzoek op dit gebied.

Een overzichtstudie zal worden uitgevoerd om inzicht te geven in de bijdrage die technologie kan leveren aan de eigen regie van patiënten en de zorg voor mensen thuis. Deze studie zal gebaseerd zijn op een analyse van de internationale literatuur en de analyse van de praktijk.

Daarnaast is een aparte post doc functie gecreëerd op gebied van technologie en zorg. Dit met als doel om kansen en ontwikkelingen te signaleren en het onderzoek op dit gebied te versterken binnen NIVEL en in samenwerking met anderen.

De overzichtstudie zal in het voorjaar van 2013 worden gepubliceerd.
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL