Project
Start
mei 2018

Implementatie CaReQoL Astma-vragenlijst in 3e lijns longcentra

Doel van dit project is om de CaReQoL Astma-vragenlijst toe te passen in Nederlandse longcentra en nader te valideren. Deze vragenlijst is een zogeheten Patient Reported Outcome Measure (PROM) om de ervaren effecten van longrevalidatie te meten bij mensen met ernstig astma. Eerder heeft het NIVEL dit instrument ontwikkeld (Van Kessel & Triemstra, 2016), samen met Vereniging Nederland Davos en het Longfonds. Uiteindelijke doel van dit project is om deze PROM geschikt te maken voor toepassing in de individuele patiëntenzorg (in de spreekkamer) en voor interne kwaliteitsverbetering van de zorg voor mensen met ernstig astma.

Het project bestaat uit drie onderdelen:
I. Wetenschappelijke publicatie (2 maanden): Analyse en rapportage van gegevens uit metingen met de CaReQoL Astma in de klinische effectstudie onder mensen met ernstig astma naar de effecten van longrevalidatie in het hooggebergte of op zeeniveau.
II. Kwalitatief onderzoek naar de implementatie van de CaReQoL Astma in Nederlandse longcentra (14 maanden), waarbij wordt gekeken naar toepassingsmogelijkheden en de bruikbaarheid van de vragenlijst in de spreekkamer (samen beslissen, monitoring en evaluatie) en voor interne kwaliteitsverbetering.
III. Kwantitatief onderzoek met de CaReQoL (14 maanden): Onderzoek naar uitkomsten van de longrevalidatie in Nederlandse longcentra (zorgevaluatie).

Producten van dit project zijn een wetenschappelijk artikel (onderdeel I) en een rapportage over de resultaten van het onderzoek naar de toepassing van de CaReQoL Astma in Nederlandse longcentra (onderdelen II en III).
Dit project wordt gesubsidieerd door
Vereniging Nederland Davos