Project
afgesloten

Implementatie CQI Ziekenhuiszorg voor Maxima Medisch Centrum

Verzekeraars vragen dat Maxima Medisch Centrum de Consumer Quality Index (CQI) CQI Ziekenhuiszorg afneemt bij zijn patiënten.
Hoe kan de CQI Ziekenhuiszorg het best worden geimplementeerd bij Maxima Medisch Centrum?
(online) dataverzameling. Kwalitatief onderzoek naar rapportageformats
Een meetsysteem voor de CQI ziekenhuiszorg. Bruikbare rapportageformats
Dit project wordt gesubsidieerd door
Maxima Medisch Centrum
In dit project werken we samen met
Qualizorg