Project
Afgesloten
2008

Implementatie van een nieuw verpleegkundig voorlichtingsmodel in de oncologie

Duur: nov 2007 - jun 2008

Achtergrond
Oudere patiënten met kanker onthouden minder dan een kwart alle adviezen die door verpleegkundigen tijdens een voorlichtingsgesprek over chemotherapie gegeven worden. Daarnaast zijn er grote discrepanties tussen datgene wat patiënten belangrijk vinden en datgene wat zij in werkelijkheid aan voorlichting ‘krijgen’ in de voorbereiding op een ingrijpende behandeling zoals chemotherapie. Daardoor begint de patiënt weinig voorbereid aan de behandeling en heeft onvoldoende handvatten om thuis op een adequate wijze met de gevolgen van de behandeling om te gaan. Onze conclusie luidde dat er te veel informatie in één keer gegeven wordt en dat de informatie aangesloten zou moeten worden op de persoonlijke behoeften en situatie van de patiënt. Op basis van deze resultaten is, in samenwerking met het AVL/NKI, een training ontwikkeld die tot doel heeft de patiënt effectiever voor te bereiden op de behandeling. De training beoogt het overdragen en aanleren van een nieuwe vorm van voorlichting vanuit het perspectief en de behoeften van patiënten en naasten. De training bestaat uit individuele video-feedback aan verpleegkundigen; een trainingsdag gericht op het aanleren van een nieuwe voorlichtingsstructuur in combinatie met effectieve gesprekstechnieken; en een follow-upbijeenkomst gericht op de implementatie en verankering in de praktijk.

Doel
Het project heeft effectievere en doelmatigere voorlichting ter bevordering van grotere zelfredzaamheid en betere kwaliteit van leven van patiënten met kanker die een ingrijpende behandeling ondergaan tot doel.

Methode
1. Trainen van 50 verpleegkundigen in het toepassen van de nieuwe voorlichtingsstructuur
2. Implementatie en verspreiding van een nieuw verpleegkundig model om de voorlichting aan ouderen ter voorbereiding op een behandeling voor kanker te verbeteren

Resultaat
- Verbeteren van kwaliteit van zorg doordat verpleegkundigen hun patiënten en naasten effectiever en doelmatiger voorbereiden op een chemotherapie behandeling.
- Verbeteren van kwaliteit van leven van patiënten met kanker en hun naasten doordat zij beter voorbereid aan de behandeling beginnen, adviezen beter begrijpen en onthouden en daardoor thuis beter toepassen (zelfmanagement) en doordat zij emotioneel beter in staat zijn om samen met de gevolgen van de ziekte en de behandeling om te gaan.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Centraal Fonds RVVZ
Projectpartners
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis/Nederlands Kanker Instituut; Integraal Kankercentrum Zuid