Project
afgesloten

Indicatoren voor medische verpleeghuiszorg

Er is bij de IGZ behoefte aan een set met een beperkt aantal, zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwde indicatoren voor het medisch handelen in verpleeghuissettings. Dit project moet resulteren in een dergelijke set met indicatoren.
1.a. Welke indicatoren zijn geschikt voor het meten van de kwaliteit van het medisch handelen in verpleeghuissettings? 1.b. In welke mate gaat het daarbij om wetenschappelijk onderbouwde indicatoren?
2. Welke van die indicatoren zijn het meest geschikt voor de eerste fase en welke voor de tweede fase van het Gelaagd en Gefaseerd Inspectietoezicht?
3. In hoeverre is consensus te bereiken over de te ontwikkelen set indicatoren?
Om te komen tot een set van indicatoren voor medische verpleeghuiszorg worden verschillende projectfasen doorlopen: (1) startbijeenkomst met inspecteurs; (2) analyse van meldingen en klachten; (3) literatuurstudie en analyse van bestaande indicatoren; (4) ontwikkelen van eerste versie van set indicatoren; (5) raadpleging van veldpartijen en experts, in een bijeenkomst en in een schriftelijke ronde; (6) afrondingsbijeenkomst met inspecteurs, daarna definitieve keuze voor set indicatoren.
De resultaten zullen worden beschreven in een onderzoeksrapport.
Dit project wordt gesubsidieerd door
IGZ
In dit project werken we samen met
TRANZO (prof.dr. J. Schols)