Project
afgesloten

Inkoop ketenzorg en casemanagement dementie

Er zijn signalen vanuit het veld dat er problemen zijn rond de inkoop van ketenzorg en casemanagement dementie. Naar aanleiding van de Kamervragen heeft de staatssecretaris van VWS toegezegd inzicht te geven in de stand van zaken in de loop van februari 2015.
Wat is de stand van zaken rondom contractering van ketenzorg en casemanagement? Zijn er verschillen tussen zorgverzekeraars?
Online peiling (quick scan) onder de ketenregisseurs van alle regionale dementieketens in Nederland (n=85).
Inzicht in hoe het nu staat met de contractering van de dementieketens en hoe de kwaliteit en het aanbod van casemanagement dementie geborgd is.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
Alzheimer Nederland is adviseur (Wendy Werkman en Julie Meerveld)