Project
Afgesloten
2016

Integrale zorg voor mensen met multimorbiditeit in Europa (ICARE4EU)

Duur: maart 2013 - juni 2016

Een toenemend aantal Europese burgers lijdt aan meer dan één chronische ziekte (‘multimorbiditeit’). Voor deze mensen is een ziektespecifieke aanpak niet optimaal. Daarom is er behoefte aan kennis over innovatieve benaderingen van de zorg voor mensen met multimorbiditeit. Integrale zorg die zowel op de gezondheidsproblemen als op de behoefte aan psychosociale zorg en maatschappelijke ondersteuning ingaat lijkt voor deze doelgroep het meest aangewezen.
Dit project heeft tot doel om bij te dragen aan de ontwikkeling en innovatie van de zorg voor mensen met multimorbiditeit in Europa door kennis te genereren en te verspreiden over potentieel effectieve en efficiënte modellen van integrale zorg voor mensen met multimorbiditeit die momenteel in Europese landen/regio’s toegepast worden.
ICARE4EU zal de stand van zaken m.b.t. integrale zorg voor mensen met multimorbiditeit in 30 Europese landen beschrijven; de bestaande programma’s beoordelen; best practices nader bestuderen vanuit verschillende perspectieven (patiëntgerichtheid, toepassing van e-health, betrokkenheid en organisatie van professionals, financiering); inzicht verschaffen in de voorwaarden waaronder succesvol gebleken innovatieve programma’s elders in Europa kunnen worden geïmplementeerd; een methode ontwikkelen om ontwikkelingen op het gebied van de zorg voor mensen met multimorbiditeit in Europese landen te blijven monitoren; en resultaten verspreiden binnen Europa.
Gedurende het eerste jaar van het project zal de dataverzameling in 30 Europese landen worden opgestart.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Europese Commissie, DG SanCo
In dit project werken we samen met
Technische Universität Berlin
University of Warwick
University of Eastern Finland
National Institute of Health & Science on Ageing (INRCA; Italië)
European Observatory on Health Systems and Policies
AGE
Eurocarers