Project
Afgesloten
2020

Intern rendement van de Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO), 2020

Duur: jul 2020 - sep 2020

In 2014, 2016 en 2018 heeft het Capaciteitsorgaan instroomadviezen gegeven voor de Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO). Dit zijn opleidingen voor 7 medisch ondersteunende beroepen, voor 9 gespecialiseerd verpleegkundige beroepen en voor ambulanceverpleegkundigen. In 2020 zal het Capaciteitsorgaan opnieuw een advies uitbrengen. Aan de hand van een capaciteitsramingsmodel wordt een inschatting gemaakt van de zorgvraag en het zorgaanbod, zodat daarna kan worden bepaald hoeveel personen jaarlijks opgeleid zouden moeten worden. Het Nivel bepaalt twee van de factoren die in het model een rol spelen: het intern rendement van de FZO-opleidingen (hoeveel mensen maken de opleiding af) en de opleidingsduur.

Doel
Het bepalen van het intern rendement en de opleidingsduur van de FZO-opleidingen die worden geraamd.

Methode
Analyse van landelijke registratiedata van Nivel Beroepenregistraties.

Verwachte resultaten
Oplevering van de rendementscijfers en de opleidingsduur per opleiding.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Het Capaciteitsorgaan