Project
Start
september 2020

Internationaal onderzoek naar kwaliteit en veiligheid in de eerste lijn ten tijde van Covid-19 (PriCov-19 studie)

Eerstelijnszorg speelt een sleutelrol tijdens de Covid-19-pandemie, omdat het vaak het eerste aanspreekpunt is voor mogelijk besmette patiënten. Door de pandemie worden huisartsenpraktijken geconfronteerd met ongekende structurele en organisatorische uitdagingen op het gebied van patiëntveiligheid en het leveren van hoogwaardige zorg, vooral voor kwetsbare patiënten. Deze uitdagingen hebben niet alleen betrekking op veilige zorg voor kwetsbare patiënten met mogelijke Covid-symptomen, maar ook op het vermijden van nevenschade van de pandemie bij patiënten die om medische of sociale redenen frequente follow-up nodig hebben, patiënten die bang zijn om de nodige medische hulp te zoeken vanwege desinformatie, of patiënten die onder normale omstandigheden al moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot zorg.

Doelen
- Bestuderen van de impact van de Covid-19-pandemie op de organisatie van de zorg in de eerstelijns- / huisartspraktijken en op de verschillende dimensies van kwaliteit van zorg.
- Beschrijven van de inspanningen die de eerstelijnszorg / huisartspraktijken hebben geleverd om toegang en hoogwaardige zorg voor alle patiënten te garanderen tijdens de Covid-19-pandemie.
- Beschrijven hoe de Covid-19-pandemie heeft geleid tot veranderingen in de rollen van praktijkpersoneel.
- Verkennen van de maatregelen die huisartsenpraktijken nemen om het welzijn van het personeel te waarborgen.

Methode
Er wordt een cross-sectioneel onderzoek in meerdere landen uitgevoerd, met behulp van een online vragenlijst voor eerstelijnszorg / huisartspraktijken.

Verwachte output:
- twee nationale publicaties; een over de belangrijkste resultaten en een over de zorg voor kwetsbare patiënten;
- hoofdauteur van internationaal artikel over taakveranderingen in de eerste lijn tijdens de pandemie;
- deelname aan andere internationale artikelen.
In dit project werken we samen met
Universiteit Gent en ca. 40 nationale partners verspreid over Europa