Project
afgesloten

Inventarisatie Gegevensverzamelingen: Voorstudie voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw

In 2012 start ZonMw het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). Dit programma omvat drie vormen van actviteiten: infrastructuur, onderzoek en implementatie. Het project “Inventarisatie Gegevensverzamelingen” is een voorstudie betreffende de benodigde infrastructuur voor observationeel onderzoek.
De voorstudie richt zich op beschikbare data die geschikt zijn voor observationeel onderzoek, op lacunes in de beschikbaarheid en op randvoorwaarden voor effectief gebruik. Omdat het belangrijk is te weten voor welke vragen de gegevens ingezet moeten worden, start de voorstudie met de vraag welke maatschappelijke vragen binnen het programma GGG beantwoord moeten worden en welke gegevens daarvoor nodig zijn.
Verschillende onderzoeksmethoden worden ingezet, waaronder literatuuronderzoek , raadplegingen via email, beoordeling van best practices en interviews met stakeholders
De studie beoogt te komen praktisch toepasbare aanbevelingen en richtlijnen, die ondersteuning bieden aan onderzoekers bij de opzet van gegevensverzamelingen in het kader van het programma GGG.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zon Mw
In dit project werken we samen met
RIVM (Fons van der Lucht), DANS (Marjan Grootveld), Mondriaan (Willem de Bruijn)