Project
Afgesloten
2018

Inventarisatie van veiligheidsrisico’s personenalarmering in de spoedzorgketen

Duur: december 2016 - maart 2018

Er is weinig bekend over de kwaliteit van de afhandeling en opvolging van personenalarmering in de spoedzorgketen. Door het in kaart brengen van de supply chain kan een heldere probleemanalyse worden gemaakt om tekortkomingen zichtbaar te maken.

Doel
Het doel van dit project is verbetering van de kwaliteit van personenalarmering, en specifiek de samenwerking in de spoedzorgketen tussen centrale voor personenalarmering, huisartsenpost/ spoedpost en thuiszorgorganisatie om risico’s voor patiëntveiligheid te verminderen.

Methode
In het project zijn centrales voor personenalarmering, huisartsen en thuiszorgorganisaties in de regio’s Rotterdam en Zuidoost-Brabant betrokken.
Vier onderzoeksmethoden worden gebruikt:
1. Focusgroepen met cliënten (de melders) en veldpartijen;
2. Diepte-interviews met managers van veldpartijen;
3. (kwantitatieve) Analyse van bestaande gegevens bij centrales voor personenalarmering, HAP/spoedpost en thuiszorgorganisaties;
4. Een vignettenstudie onder centralisten.

Resultaten
De resultaten zijn bruikbaar voor partijen in de spoedzorgketen die betrokken zijn bij de afhandeling van meldingen via personenalarmering.
De resultaten worden verwerkt in flowcharts, infographics en een video. Kennisverspreiding vindt plaats door een invitational conference, nieuwsbrieven, een onderzoeksrapport en artikel en zijn te verwachten begin 2018.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Regio Zuidoost Brabant
1. Stichting de Zorgboog (Diana Rijntjes)
2. Coöperatieve Huisartsenposten Oost- Brabant (Gerben Welling)
3. Centrale24 (Frenk van den Berg)
4. KBO kring Eindhoven (Trudy van Helmond)
Regio Rotterdam
5. Huisartsenpost Rijnmond (Bert Prins)
6. Aafje (Erna Vogelzang)
7. Zorgcentrale B.V. (Miranda van der Made)
8. Zorgbelang Zuid-Holland-Zuid (Clara Hibma)