Project
afgesloten

Inzicht in zorgmijden

Het eigen risico is de afgelopen jaren sterk gestegen. Mogelijk leidt dit tot ongewenst zorgmijden. Daar zijn verschillende onderzoeken naar gedaan, met deels tegenstrijdige resultaten.

Wat zijn de aard en omvang van het mijden van zorg, redenen voor het mijden van zorg en kenmerken van mensen die zorg mijden?

Er wordt een vragenlijst afgenomen onder leden van het Consumentenpanel gezondheidszorg. Zorgmijders worden geïnterviewd. Data over daadwerkelijk zorggebruik worden geanalyseerd om de mate van afzien van vervolgzorg te bepalen.

Een openbaar rapport dat inzicht geeft in aard en omvang van zorgmijden, redenen voor zorgmijden en kenmerken van zorgmijders.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS