afgesloten
Kengetallen Reuma Nederland’ (Reumafonds)
Dit project wordt gesubsidieerd door
Reumafonds
In dit project werken we samen met
RIVM
Contactpersonen (4) :
P.M. (Mieke) Rijken
Senior onderzoeker persoonsgerichte integrale zorg
M.M.J. (Mark) Nielen
Programmamanager Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn