Project
afgesloten

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Onduidelijk is wat het kennisniveau en de ervaringen van mensen met een chronische longziekte zijn ten aanzien van e-health
In hoeverre zijn mensen met een chronische longziekte bekend met e-health; maakt men er gebruik van? Wat zijn de redenen voor wel of niet gebruik? In hoeverre heeft men behoefte aan (meer) informatie over het gebruik en de mogelijkheden van e-health?
Telefonische interviews met circa 450 mensen met een diagnose astma of COPD
Inzicht in kennisniveau, ervaringen met gebruik en informatiebehoefte ten aanzien van e-health onder mensen met een chronische longziekte.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Astma Fonds