Project
Afgesloten

Kennisagenda van mensen met reuma (2018)

Duur: mrt - dec 2018

Achtergrond
Mensen met reuma lopen tijdens het verloop van hun ziekte tegen verschillende problemen aan. Onderzoek en ontwikkeling kunnen eraan bijdragen dat de zorg en hun leven met reuma verbetert.

Onderzoeksvraag
Welke onderzoeks- en ontwikkelingswensen hebben mensen met reumatische aandoeningen en hoe ziet een kennisagenda vanuit het perspectief van mensen met reuma eruit?

Methode
Via deskresearch, werksessies en online vragenlijstonderzoek wordt een kennisagenda vanuit het perspectief van mensen met reuma opgesteld en afgestemd met relevante stakeholders.

Resultaat
Het project levert een kennisagenda van mensen met reuma op.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ReumaZorg Nederland