Project
afgesloten

Kenniscentrum Health Literacy

RIVM en NIVEL gaan samenwerken in een Kenniscentrum Health Literacy.
In het eerste jaar van de samenwerking worden twee projecten uitgevoerd. Binnen EHLS wordt een instrument voor het meten van health literacy in de algemene bevolking ontwikkeld. Het project ‘Health literacy put into practice’ heeft als doel een bijdrage te leveren aan de theorievorming en de validatie van het meten van health literacy in de algemene bevolking.
Ontwikkeling, data-analyse en internationale vergelijking
Meetinstrumenten, artikelen
Dit project wordt gesubsidieerd door
diverse
In dit project werken we samen met
RIVM (Dr. Ellen Uiters)