Project
afgesloten

Kennishiaten binnen de fysiotherapie: een overzicht van prioriteiten voor onderzoek

Voor de ontwikkeling van het vak, de positie in de zorg en de vergoeding van de fysiotherapeutische zorg is het van belang dat het fysiotherapeutisch handelen evidence based is. Er is veel onderzoek verricht, maar er blijven ook kennishiaten bestaan. Voor fysiotherapeuten, wetenschappers, subsidie-verstrekkers en beleidsmakers is een overzicht van de belangrijkste onderzoeksvragen met betrekking tot de huidige en toekomstige fysiotherapie relevant.
Doel van dit onderzoek is verkrijgen van aanbevelingen over richting en prioritering van onderzoek in de fysiotherapie, in relatie tot mogelijke toekomstscenario’s.
Een quick scan van de onderzoeksliteratuur vanaf 2000 en een Delphi studie. De Delphi studie bestaat uit drie delen:
1) een open vragenlijst naar experts waarin hen gevraagd wordt naar prioriteiten op het gebied van onderzoek binnen de fysiotherapie;
2) een tweede, gestructureerde vragenlijst gebaseerd op de gevonden literatuur en de uitkomsten van de eerste vragenlijst, waarin gevraagd wordt prioriteit binnen de verzamelde onderwerpen aan te geven; 3) een expertmeeting waarin de resultaten in het licht van mogelijke toekomstscenario’s worden besproken.
Een overzicht van de onderzoeksprioriteiten ingedeeld per deelgebied, thema en toekomstige strategische keuzes/maatschappelijke ontwikkelingen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF)
In dit project werken we samen met
Prof. Dr. J. Dekker, VUMC, adviseur