Project
afgesloten

Kennissynthese afgeronde projecten ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek, deelprogramma Implementatie

Binnen het deelprogramma Implementatie van het programma DoelmatigheidsOnderzoek zijn op het moment 46 van de 74 projecten afgerond. Daarnaast zijn 10 implementatiefellows gefinancierd voor het stimuleren van implementatieonderzoek.
Wat zijn de geleerde lessen op het gebied van implementatie (onderzoek) van de projecten uitgevoerd binnen het deelprogramma Implementatie van het programma DoelmatigheidsOnderzoek?
De projectdocumentatie van de afgeronde projecten worden geanalyseerd. Daarnaast wordt nieuwe literatuur gezocht op het gebied van implementatieonderzoek en worden de implementatiefellows en experts geraadpleegd.
De resultaten worden na zes maanden opgeleverd in de vorm van bruikbare aanbevelingen voor ondermeer zorgprofessionals, bestuurders en onderzoekers
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
ZonMW