Project
afgesloten

Kennissynthese Nieuwe Model Palliatieve Zorg

In het ZonMw-programma Palliatieve Zorg (2008-09) stond toetsing en onderbouwing van het 'nieuwe zorgmodel' van palliatieve zorg centraal. Kenmerkend voor dit zorgmodel is dat de palliatieve fase wordt gezien als een zorgcontinuüm.
De voorgestelde kennissynthese moet informatie uit de afzonderlijke ZonMw-projecten over het nieuwe zorgmodel samenvatten en verbinden met relevante informatie uit de internationale literatuur en met reflecties en aanbevelingen van stakeholders.
Hoe wordt de palliatieve fase geïdentificeerd?
Wordt er proactief gehandeld/
Zijn er verschillen in handelen bij verschillende ziektebeelden?
Kennissynthese door middel van literatuurstudie, interviews met onderzoekers en expertmeeting
Rapport met projectoverstijgende inzichten die gebruikt kunnen worden voor het optimaliseren van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs op het terrein van de palliatieve zorg
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Kenniscentra Palliatieve Zorg (dr. Agnes van der Heide)
VU medisch centrum EMGO+ Institute for Health and Care Research (Prof. dr. B. Onwuteaka-Philipsen)