Project
Afgesloten
2013

Kennissynthese Wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige is actueler dan ooit. De overheid investeert in meer wijkverpleegkundigen voor geïntegreerde zorg in de eigen woonomgeving van mensen.
Wat zijn de feitelijke en gewenste rollen en taken van wijkverpleegkundigen ? 1)
Hoe verhoudt het werk van wijkverpleegkundigen zich tot het werk van andere eerstelijnsprofessionals?
Wat zijn de feitelijke en gewenste deskundigheid, organisatorische en financiële randvoorwaarden voor de beroepsuitoefening van wijkverpleegkundigen?
Wat zijn ontwikkelingen en verwachtingen voor de toekomstige beroepsuitoefening van wijkverpleegkundigen?

1) Met de term wijkverpleegkundigen bedoelen we HBO-opgeleide verpleegkundigen (niveau 5) die zorg bij mensen thuis leveren vanuit een thuiszorgorganisatie of Buurtzorgteam
Synthese van bestaande kennis uit onderzoek en beleidspublicaties.
Aanbevelingen en resultaten zullen beschreven worden in een Nederlandstalig boekje
Dit project wordt gesubsidieerd door
NIVEL: strategisch deel activiteitenbegroting