Project
Afgesloten
2015

Kennissynthese zelfmanagement

Het afgelopen decennium is de aandacht voor het zelfmanagement van mensen met chronische ziekten en hoe je dat het beste kunt ondersteunen enorm gegroeid, zowel binnen onderzoek als binnen de zorg. Omdat er zoveel gebeurt, ontbreekt het echter aan overzicht. Daarom heeft een team van onderzoekers van NIVEL, RIVM, CBOimpact en TNO in opdracht van ZonMw een kennissynthese over zelfmanagement gemaakt. De coöoperatie Zelfzorg Ondersteund! was hierbij als samenwerkingspartner van ZonMw betrokken.
1. Wat kenmerkt het wetenschappelijk onderzoek dat in Nederland momenteel plaatsvindt op het gebied van zelfmanagement door mensen met chronische ziekten?
2. Wat is de huidige evidence voor de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de toepassing van zelfmanagement (ondersteuning) binnen de zorg voor mensen met chronische aandoeningen?
3. Welke lessen kunnen worden getrokken uit implementatie- en opschalingsprocessen, in het bijzonder over factoren die het meest bepalend zijn voor (versnelling van) succesvolle implementatie van zelfmanagement(ondersteuning) in het Nederlandse zorgveld?
4. Welk aanvullend onderzoek gericht op vergroting van de effectiviteit dan wel versterking en versnelling van de implementatie van zelfmanagement is nodig?
Het project behelst de volgende activiteiten:
- Online enquête onder sleutelpersonen/-organisaties in Nederland.
- Quick scan van literatuur naar ervaringen op het gebied van implementatie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
- Interviews met sleutelpersonen.
- Internationale literatuursearch naar systematische reviews over effectiviteit van zelfmanagement.
- Aanvullende internationale literatuursearch naar kosteneffectiviteitsstudies over zelfmanagement.
- Synthese en analyse van de resultaten uit bovenstaande activiteiten.
- Werkconferentie met de belangrijkste stakeholders.
De verwachte resultaten zijn:
1. een overzicht van het onderzoek dat op dit moment in Nederland op het gebied van zelfmanagement plaatsvindt;
2. meer inzicht in de wijze waarop de implementatie van zelfmanagement en de ondersteuning daarvan in Nederland kan worden versneld;
3. actuele kennis over de wetenschappelijke evidence voor de effectiviteit en kosten-effectiviteit van zelfmanagement-ondersteuning;
4. aanbevelingen voor toekomstig onderzoek;
5. aanbevelingen om vervolgstappen te kunnen zetten ter verankering van zelfmanagement in het Nederlandse zorgveld.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Coöperatie Zelfzorg Ondersteund! (ZO!)
In dit project werken we samen met
RIVM (prof. dr. C.A. Baan)
CBOimpact (drs. J. Havers)
TNO (dr. W. Otten)