Project
afgesloten

Keuze Verzekerd (Onderzoek in publiek-private samenwerking tussen het NIVEL en VGZ)

In het huidige Nederlandse zorgstelsel hebben verzekeraars behoefte aan inzicht in de wensen, verwachtingen en ervaringen van hun klanten.

Doel van het Verzekerdenpanel is om te onderzoeken in hoeverre de assumpties over keuze voor een zorgverzekering en zorgverzekeraar onderbouwd zijn. Verder willen we met het onderzoek inzicht krijgen in wensen, verwachtingen en ervaringen van verzekerden.

Het Verzekerdenpanel is een zogeheten Access Panel waarin ongeveer 7000 verzekerden zitten. Zij krijgen regelmatig een vragenlijst voorgelegd.

Het panel levert informatie op over het functioneren van de verzekeringsmarkt, de overwegingen van verzekerden om al dan niet van verzekeraar of pakket te wisselen en de ervaringen van verzekerden met de verzekeraar.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Coöperatie VGZ
In dit project werken we samen met
VGZ (Prof. Dr. E. Curfs)