Project
afgesloten

Klantbehoeften en ervaringen met de ondersteuning vanuit CZ Zorgkantoor

Met de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) op 1 januari 2015 is de zorg voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben sterk veranderd. Dit betekent onder andere een grotere rol voor zorgkantoren, waaronder CZ zorgkantoor, bij de begeleiding van deze groep kwetsbare burgers. CZ zorgkantoor is verantwoordelijk voor het inkopen van voldoende en kwalitatief goede zorg in zes regio’s en voor het uitvoeren van PGB‐regelingen en uitbetalen van declaraties aan zorgaanbieders. Een andere belangrijke taak is om mensen te ondersteunen bij het vinden van de Wlz‐zorg die het beste bij hen past en bij het maken van keuzes tussen zorg in natura en een PGB, tussen het krijgen van zorg thuis of in een instelling en tussen verschillende zorgaanbieders.

Aan welke ondersteuning van CZ zorgkantoor hebben ouderen die zorg in natura ontvangen en hun naasten behoefte en wat zijn hun ervaringen ermee?

Focusgroepen, vragenlijstontwikkeling, vragenlijstmeting

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de gewenste positionering en mogelijke toegevoegde waarde van CZ zorgkantoor gezien vanuit het perspectief van de klant.
Dit project wordt gesubsidieerd door
CZ Zorgkantoor