Project
afgesloten

Knelpunten in de opleidingsplaatsen voor artsen M&G in de publieke gezondheidszorg

De instroom in de beschikbare opleidingsplaatsen voor artsen M&G in de publieke gezondheidszorg blijft structureel achter bij wat wenselijk wordt geacht vanuit capaciteitsramingen en het overheidsbeleid
Wat zijn knelpunten in de instroom in de opleidingsplaatsen voor artsen M&G in de publieke gezondheidszorg?
Analyse van bestaande literatuur, telefonische interviewronde onder opleidingsinrichtingen en consulatie van stakeholders in de publieke gezondheidszorg
Inventarisatie van knelpunten en aanbevelingen rond de instroom in de opleidingsplaatsen voor artsen M&G in de publieke gezondheidszorg
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS