Project
afgesloten

Knelpuntenanalyse voor eventuele ontwikkeling van een verpleegkundige en verzorgende kwaliteitsstandaard over zorginfecties.

Zorginfecties die patiënten oplopen in ziekenhuizen of andere intramurale settings komen relatief
veel voor
Het hoofddoel van dit project is inzicht krijgen of verpleegkundigen en verzorgenden specifieke knelpunten in hun handelen bij zorginfecties ervaren
en of deze het best via een kwaliteitsstandaard aangepakt kunnen worden.
Er zijn verschillende fasen:
1.Literatuurverkenning in relevante onderzoeksliteratuur en kwaliteitsdocumenten
2. Groepsinterviews met verpleegkundigen en verzorgenden
3. Online vragenlijstonderzoek onder het landelijke NIVEL-Panel verpleging en Verzorging.
Onderzoeksrapport met aanbevelingen voor onder andere beroepsorganisatie V&VN
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw Kwaliteitsstandaardene
In dit project werken we samen met
IQ healthcare (A. Huis)