Project
afgesloten

Knelpuntenanalyse voor eventuele ontwikkeling van een verpleegkundige en verzorgende kwaliteitsstandaard over problemen met medicatietrouw

Duur: Februari 2017 - Maart 2017

Problemen met medicatietrouw komen vaak voor, wat nadelig is voor de gezondheid van een patiënt.
Het hoofddoel van dit project is inzicht krijgen of verpleegkundigen en verzorgenden specifieke knelpunten in hun handelen bij patiënten die medicatieontrouw zijn, ervaren. En of deze knelpunten het best via een kwaliteitsstandaard aangepakt kunnen worden.

Er zijn verschillende fasen:
1.Literatuurverkenning in relevante onderzoeksliteratuur en kwaliteitsdocumenten
2. Groepsinterviews met verpleegkundigen en verzorgenden
3. Online vragenlijstonderzoek onder het landelijke NIVEL-Panel verpleging en Verzorging.
Onderzoeksrapport met aanbevelingen voor onder andere beroepsorganisatie V&VN
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW Kwaliteitsstandaarden
In dit project werken we samen met
IQ Healthcare (A. Huis)