Project
afgesloten

Kosteneffectiviteit van de Australische Medische Schapenvacht

Duur: 2007 - 2009

Decubitus komt veelvuldig voor bij bewoners van verpleeghuizen. Traditionele schapenvachten blijken niet effectief te zij in het reduceren van decubitus, echter er zijn aanwijzingen uit Australisch onderzoek dat een nieuw type schapenvacht, de zogenaamde Australische Medische Schapenvacht, wel effectief is.

Wat zijn de kosten en effecten van de Australische Medische Schapenvacht ten aanzien van de preventie van decubitus op de stuit van somatische verpleeghuisbewoners.

De effecten en kosten worden onderzocht in een “multicenter randomised controlled trial” bij ongeveer 750 verpleeghuisbewoners. De experimentele conditie is het toepassen van de Australian Medical Sheepskin bovenop het matras. De controleconditie is gebruikelijke zorg. Uitkomstmaten zijn: incidentie en prevalentie van decubitus op de stuit in de eerste maand na opname; aantal dagen zonder decubitus; kosten; bijwerkingen; comfort/gebruiksgemak.

De resultaten zullen beschreven worden in tenminste drie peer-reviewed artikelen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw -Doelmatigheid
In dit project werken we samen met
Universiteit Maastricht, Capaciteitsgroep Zorgwetenschappen (dr. R. Halfens)