Project
afgesloten

Kunnen we leren van calamiteiten in de ziekenhuiszorg?

Duur: oktober 2017 - maart 2018

In elk ziekenhuis treedt jaarlijks een aantal calamiteiten in de patiëntenzorg op. Door calamiteiten met elkaar te delen kunnen mogelijke patronen worden herkend in het ontstaan van calamiteiten waar alle ziekenhuizen van kunnen leren.
Welke nieuwe inzichten komen naar boven bij een ziekenhuis overstijgende analyse van calamiteiten ten opzichte van een individuele analyse.
Om antwoord te krijgen op welke nieuwe inzichten naar boven komen bij een ziekenhuis overstijgende analyse gebruiken we casuïstiek van antistolling/tromboseprofylaxe.
Dit onderzoek geeft in eerste instantie antwoord op de vraag of, wat en mogelijk hoe ziekenhuizen kunnen leren van het delen van calamiteiten gerelateerd aan antistolling.
Als mogelijke extra resultaat wordt onderzocht hoe een gezamenlijk analyse kader om op ziekenhuis overstijgend niveau calamiteiten te delen en te analyseren eruit zou kunnen zien.
De resultaten worden in een rapportage openbaar gepubliceerd. De resultaten zullen niet herleidbaar zijn tot individuele ziekenhuizen of casuïstiek.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)