Project
Afgesloten
2017

Kwaliteit van ambulancezorg vanuit het perspectief van cliënten (2016-2017)

Duur: apr 2016 - mrt 2017

Achtergrond
Het periodiek landelijk meten van de ervaren kwaliteit van de ambulancezorg, met behulp van een CQI past in de doelstelling van de ambulance sector om op eenduidige, transparante en onafhankelijke (door externe partij) wijze kwaliteitsinformatie te genereren. Daarnaast sluit het verkrijgen van inzicht in de prestaties van Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) aan bij de nog te formuleren wetgeving ter vervanging van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAz) uit 2013.

Ondezoeksvragen
Het onderzoek beantwoord de volgende vraagstellingen:
1. Wat zijn de concrete ervaringen van cliënten die gebruik maken van ambulancezorg in Nederland gemeten aan de hand van de CQI planbare Ambulancezorg en de CQI spoedeisende Ambulancezorg?
2. Komen de ervaringen van gebruikers na inzet van A1 of A2 ritten overeen met de ervaringen van gebruikers na inzet van B-ritten?
3. Verschillen de ervaringen van patiënten met de ambulancezorg tussen 2013 en 2016 in het algemeen en per RAV?
4. Wat zijn de psychometrische eigenschappen van de CQI planbare Ambulancezorg?
5. Kan met de CQI planbare Ambulancezorg verschil tussen regionale ambulancevoorzieningen worden vastgesteld?

Methode
De ervaringen van cliënten met de ambulancezorg worden gemeten met twee CQI-vragenlijsten, de CQI Planbare Ambulancezorg en de CQI Spoedeisende Ambulancezorg. De vragenlijsten worden onder cliënten van 23 deelnemende Regionale Ambulancevoorzieningen uitgezet, die in de maanden augustus en september zijn vervoerd. De dataverzameling vindt plaats in de maanden oktober en november. Begin december starten de analyses. In het eerste kwartaal van 2017 zullen resultaten bekend zijn.

Resultaat
Een rapport en artikelen
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ambulance Zorg Nederland (AZN) (Margreet Hoogeveen)