Project
afgesloten

Kwaliteit van de farmaceutische zorg volgens patiënten: meetinstrumentenontwikkeling

Stichting Miletus, heeft tot doel om de Amerikaanse CAHPS®-systematiek in Nederland te implementeren voor het meten van toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. In 2006 heeft Stichting Miletus het plan opgevat om de kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorg in apotheken en bij apotheekhoudende huisartsen te gaan meten middels een CQ-index.
Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een gevalideerde vragenlijst die consumentenervaringen met de farmaceutische zorg meet: de CQ-index Farmaceutische zorg. Het onderzoek richt zich op het kiezen van relevante thema’s voor de vragenlijst en op het bepalen van de interne validiteit van de eerste versie van de vragenlijst.
Om relevante thema’s boven tafel te krijgen, worden focusgroepgesprekken met patiënten gehouden en worden bestaande onderzoeken over het thema geraadpleegd. Op basis hiervan worden een “Ervaringen met farmaceutische zorg”gemaakt welke getest wordt onder een steekproef van 2500 verzekerden van de vier participerende zorgverzekeraars. Daarnaast zal een steekproef van 600 verzekerden gevraagd worden de belangvragenlijst in te vullen. Op basis van de geretourneerde enquêtes wordt de conceptvragenlijst gevalideerd.
Dit onderzoek moet informatie opleveren over de schaalstructuur en de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst die in het kader van dit onderzoek ontwikkeld wordt. Ook moet het onderzoek inzicht geven in de vraag of de gekozen thema’s aansluiten bij de ervaringen van patiënten (kunnen zij over de gekozen thema’s iets zeggen). Deze bevindingen moeten bijdragen aan een verdere optimalisering van de vragenlijst.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Miletus
In dit project werken we samen met
ARGO Advies & Research, DGV