Project
afgesloten

Kwaliteit van leven en zorg “meten” in de verpleeghuiszorg; een inventarisatie van methoden en instrumenten en een praktijktest. (Perceel 3 van het Kennisprogramma ‘Waardigheid en trots’.)

Duur: februari 2017 - juni 2018

Achtergrond
Binnen het thema ‘Kwaliteit’ van het programma Waardigheid en Trots zoeken verpleeghuizen naar manieren om kwaliteit van leven en zorg inzichtelijk te maken.

Doel
Doel van dit project is het vinden en valideren van kwaliteitsinstrumenten of methoden die geschikt zijn voor brede toepassing in de verpleeghuiszorg.

Vraagstelling
Dit onderzoek telt drie vraagstellingen:
1. Welke kwaliteitsinstrumenten/methoden zijn beschikbaar en worden momenteel gebruikt in de V&V sector?
2. Welke kwaliteitsinstrumenten/methoden zijn aanbevelingswaardig voor brede toepassing en waarom?
3. Hoe kunnen deze instrumenten/methoden optimaal worden ingezet en met welk resultaat?

Methode/Aanpak
Het onderzoek bestaat uit drie fasen:
Fase I: Literatuurstudie inclusief ex ante analyse (februari-april 2017);
Fase II: Terugkoppeling aan de verpleeghuizen en het selecteren van projecten (april-mei 2017);
Fase III: Monitoring en verdieping (juni 2017-april 2018).

Evidence voor de beschikbaarheid, geschiktheid, betrouwbaarheid en validiteit van de instrumenten/ methoden wordt verzameld op basis van literatuur en de ervaringen in 5 Waardigheid en trots projecten.

Verwachte resultaten (bij lange projecten resultaten komende jaar)
Dit onderzoek resulteert in de volgende producten:
1. Een overzicht van beschikbare, relevante kwaliteitsinstrumenten/methoden voor de website van Waardigheid en trots/Vilans.
2. Een overzicht van 5 geselecteerde methoden/ instrumenten met bijbehorende werkinstructies.
3. Een openbaar rapport over de opbrengst van het onderzoek.
4. Een Nederlandstalig artikel over de geselecteerde instrumenten/methoden, de selectie(criteria), de toepassingsmogelijkheden en de ervaringen in de praktijk.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Vilans