Project
afgesloten

Kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van migranten en vluchtelingen; de validatie van vier CQI meetinstrumenten

De CQ-index heeft als doel klantervaringen met de zorg te verzamelen t.b.v. transparantie en vraagsturing in de zorg. Er is echter bij de ontwikkeling en toepassing van CQI meetinstrumenten weinig aandacht voor de bruikbaarheid ervan voor patiënten van allochtone afkomst.
- Sluit de inhoud van CQI meetinstrumenten aan bij wat migranten belangrijke kwaliteitsaspecten in de zorg vinden?
- Zijn CQI meetinstrumenten begrijpelijk voor migranten en wat is de betekenis van de antwoordcategorieën voor hen?
- Is er sprake van responstendenties bij migranten?
In focusgroepen met migranten wordt bekeken of de inhoud van 4 CQI vragenlijsten (huisartsenzorg, ziekenhuisopname, thuiszorg en kraamzorg) aansluit bij wat migranten belangrijk vinden. De vragenlijsten worden hierop aangepast en in cognitieve interviews met migranten uitgetest op o.a. begrijpelijkheid en interpretatie van antwoordcategorieën.
4 aangepaste CQI meetinstrumenten en aanbevelingen voor structurele aanpassingen van CQI instrumenten voor gebruik bij migranten patiënten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie VWS
In dit project werken we samen met
Pharos - Robbert van Bokhoven