Project
afgesloten

Kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten voor de Staat van Volksgezondheid en zorg

Er zijn slechts weinig landelijk representatieve gegevens beschikbaar over de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten.
Wat is de mening van het generale publiek in Nederland over de kwaliteit van zorg, op basis van een standaard set van OECD vragen?
Het NIVEL legt jaarlijks een vaste set OECD vragen voor aan het Consumentenpanel Gezondheidszorg.
Indicatoren van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten voor gebruik in de Staat van de Volksgezondheid en zorg
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
RIVM