Project
afgesloten

Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH)

Duur: januari 1984 - doorlopend

Verschillende partijen in de gezondheidszorg hebben behoefte aan nationaal representatieve referentiegegevens over de aard en omvang van de huisartsenzorg, zoals die verleend wordt in Nederland, en over de aan de huisarts gepresenteerde klachten en aandoeningen.

Wat is de aard en omvang van de huisartsenzorg in Nederland, afgemeten aan contacten met de huisartsenpraktijk, voorgeschreven geneesmiddelen en verwijzingen, en de door huisartsen tijdens contacten gestelde diagnoses, resp. indicaties voor geneesmiddelen en verwijzingen?

Welke gezondheidsproblemen worden aan de huisarts gepresenteerd?

In een netwerk van ruim 120 huisartsenpraktijken, die representatief zijn voor Nederland, worden op continue basis gegevens onttrokken aan de elektronische medische dossiers van de in deze praktijken ingeschreven patiënten. De gegevens betreffen aantallen contacten, diagnoses en verrichtingen (voorgeschreven geneesmiddelen, verwijzingen). In een deel van de praktijken (de voormalige CMR-Peilstations) worden aanvullende gegevens verzameld in de vorm van de afname van lichaamsmateriaal of het invullen van vragenlijsten. Uit deze praktijken kunnen wekelijks gegevens worden geëxtraheerd, om bijvoorbeeld het verloop van de jaarlijkse griep-epidemie te volgen.

Referentiegegevens over de huisartsenzorg en over het vóórkomen van klachten en aandoeningen in Nederland, ten behoeve van onderzoek en beleid.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
Centre for Quality of Care Research (WOK) St Radboud UMC, Nijmegen
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - Centrum voor Infectieziekten
Erasmus Universiteit Rotterdam - Afdeling Virologie