Project
Afgesloten
2011

Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH): genereren van nationaal representatieve zorggegevens huisartsenzorg 2008-2011

Duur: okt 2008- mrt 2011

Achtergrond
Verschillende partijen in de gezondheidszorg hebben behoefte aan nationaal representatieve referentiegegevens over de aard en omvang van de huisartsenzorg, zoals die verleend wordt in Nederland, en over de aan de huisarts gepresenteerde klachten en aandoeningen.

Onderzoeksvragen
Wat is de aard en omvang van de huisartsenzorg in Nederland, afgemeten aan contacten met de huisartsenpraktijk, voorgeschreven geneesmiddelen en verwijzingen, en de door huisartsen tijdens contacten gestelde diagnoses, resp. indicaties voor geneesmiddelen en verwijzingen?
Welke gezondheidsproblemen worden aan de huisarts gepresenteerd?

Werkwijze
In een netwerk van ruim 120 huisartsenpraktijken, die representatief zijn voor Nederland, worden op continue basis gegevens onttrokken aan de elektronische medische dossiers van de in deze praktijken ingeschreven patiënten. De gegevens betreffen aantallen contacten, diagnoses en verrichtingen (voorgeschreven geneesmiddelen, verwijzingen). In een deel van de praktijken (de voormalige CMR-Peilstations) worden aanvullende gegevens verzameld in de vorm van de afname van lichaamsmateriaal of het invullen van vragenlijsten. Uit deze praktijken kunnen wekelijks gegevens worden geëxtraheerd, om bijvoorbeeld het verloop van de jaarlijkse griep-epidemie te volgen.

Resultaat
Referentiegegevens over de huisartsenzorg en over het vóórkomen van klachten en aandoeningen in Nederland, ten behoeve van onderzoek en beleid.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS