Project
afgesloten

Landelijke analyses van patiëntervaringen als indicatoren voor kwaliteit van zorg voor externe verantwoording

Aanbieders van zorg in de VV&T verantwoorden hun kwaliteit van zorg op grond van cliëntervaringen zoals gemeten met de CQ-index. De analyses die daarvoor nodig zijn (multi-level analyses met casemixadjustment) worden uitgevoerd met behulp van een eerder ontwikkelde geautomatiseerde procedure (de Boer en van der Hoek, 2014). Tevens vind onderzoek plaats naar koester- en verbeterpunten op grond van kwalitatieve data.
Hoe ervaren cliënten de kwaliteit van zorg? Wat zijn belangrijke thema’s binnen koester- en verbeterpunten?
Methode: de Boer en van der Hoek, 2014, tekstanalyse
Transparante gegevens over kwaliteit van zorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Actiz
BTN