Project
afgesloten

Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) operationeel

De Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) is opgericht om continu te voorzien in actuele, beleidsrelevante informatie binnen de paramedische zorg.
Het primaire doel van LiPZ is inzicht verkrijgen in het zorgproces van fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck en diëtisten.
Het LIPZ-netwerk is een registratienetwerk van praktijken die op continue basis geautomatiseerd zorginhoudelijke gegevens verzamelen en aanleveren. Deze gegevensverzameling is onder te verdelen in 5 elementen: patiëntkenmerken, kenmerken van de verwijzing, kenmerken van het gezondheidsprobleem, kenmerken van de behandeling en kenmerken van het resultaat. Praktijken voor fysiotherapie en praktijken voor oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck maken sinds 2001 deel uit van het netwerk. Vanaf 1 januari 2006 zijn ook extramuraal werkzame diëtisten opgenomen.
Het LIPZ-netwerk levert referentiewaarden op van zorginhoudelijke informatie die als stuurinformatie zal dienen voor de afstemming van beleid van de overheid, zorgverzekeraars en beroepsverenigingen. Bovendien fungeert het LIPZ-netwerk als een continue monitor van het fysio- en oefentherapeutisch handelen en van het diëtistisch zorgproces. Hierdoor kunnen de gegevens gebruikt worden voor kwaliteitsverbetering van de geboden zorg en kunnen belangrijke ontwikkelingen in de paramedische zorg gevolgd worden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Vereniging van oefentherapeuten Cesar en –Mensendieck, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Zorgverzekeraars Nederland