Project
afgesloten

Landelijke meting met de CQI Hulp bij het Huishouden

Er wordt een meting uitgevoerd met de Consumer Quality Index Hulp bij het Huishouden, een gevalideerde vragenlijst voor het meten van cliëntervaringen. De IGZ is geïnteresseerd in informatie op aanbiedersniveau ten behoeve van toezicht. Daarnaast kunnen de aanbieders de resultaten van dit onderzoek gebruiken voor interne kwaliteitsverbetering. Tot slot bestaat er een brede belangstelling onder beleidsmakers voor kwaliteitsinformatie over zorg en ondersteuning die geboden wordt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning. Interessant in dit verband is dat de verantwoordelijkheid voor hulp bij het huishouden bij gemeenten ligt. Daarom wordt in dit project ook gekeken naar variatie vliëntervaringen op het niveau van gemeenten.

1. Wat zijn de ervaringen van cliënten met huishoudelijke hulp?
2. Verschillen deze ervaringen tussen aanbieders?
3. Verschillen deze ervaringen tussen gemeenten?
4. Hoe kunnen de resultaten het beste worden teruggekoppeld aan aanbieders?

Onderzoek naar de ervaringen van cliënten mbv de CQI Hulp bij het Huishouden
Inzicht in de ervaringen van cliënten met Hulp bij het Huishouden
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS