Project
afgesloten

LiPZ: methoden om het resultaat van de zorg geleverd door fysiotherapeuten en oefentherapeuten Cesar em Mensendieck te meten

Consensus over de te gebruiken methoden om het resultaat van de fysiotherapeutische en oefentherapeutische zorg te meten ontbreekt nog. In de praktijk is daar echter wel behoefte aan.
Het huidige onderzoek brengt in kaart welke meetinstrumenten geschikt zijn voor het meten van de resultaat van de fysiotherapeutische of oefentherapeutische zorg bij patiënten met rug-, nek- of schouderklachten.
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij patiënten fysiotherapie en oefentherapie met rug-, nek-, en schouderklachten binnen LiPZ. Deelnemende therapeuten en hun patiënten vullen voorafgaand aan en 6 tot 10 weken later een vragenlijst –bestaande uit generieke en ziekte-specifieke vragen- in.
Het onderzoek zal inzicht geven in de bruikbaarheid van meerdere generieke meetinstrumenten. Indien blijkt dat één of meerdere maten geschikt zijn om het resultaat van de zorg op valide en betrouwbare wijze te meten, kan deze maat ingevoerd worden in de praktijk en in LiPZ.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Vereniging van oefentherapeuten Cesar en –Mensendieck, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Zorgverzekeraars Nederland