Afgesloten
2018

Longontsteking nabij geiten- en pluimveehouderij in 2014-2017: vervolgstudie met huisartspraktijken in Zuidoost-Utrecht, Gelderland en Overijssel, 2017-2018

Duur: okt 2017 - juni 2018

Achtergrond
Er zijn de afgelopen jaren diverse wetenschappelijke artikelen/rapporten verschenen van in opdracht van de ministeries van VWS en EZ uitgevoerd onderzoek (projecten IVG en VGO) naar de mogelijke gezondheidseffecten van het wonen in de nabijheid van intensieve veehouderij in het oosten van de provincie Noord-Brabant en het noorden van de provincie Limburg. Een recente bevinding is dat zich onder omwonenden van pluimvee- en geitenhouderijen over een aantal opeenvolgende jaren meer gevallen van longontsteking voordoen.

Doel
Doel van deze update is na te gaan of met name de associatie tussen het wonen in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen en het voorkomen van (voornamelijk) longontsteking opnieuw kan worden aangetoond in zuidoost-Utrecht en de provincies Gelderland en Overijssel.

Methode
We koppelen gezondheidsgegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartspraktijken in de nabijheid van intensieve veehouderijen, aan gegevens over blootstellingsgegevens uit geografische informatiesystemen. Verder betrekken we de zorggegevens van huisartsenpraktijken (die deel uitmaken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn) in plattelandsgemeenten waar minder intensieve veehouderij is, die als controle/referentie kunnen dienen.

Resultaten
De resultaten van dit onderzoek worden april 2019 verwacht, in de vorm van een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS; LNV
Projectpartners
Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Universiteit Utrecht; RIVM; Wageningen University & Research (WUR)