Project
Afgesloten
2011

Mantelzorgers van mensen met dementie: ervaren problemen, ondersteuningsbehoeften en menignen over het ondersteuningsaanbod

Duur: juni - dec 2011

Achtergrond
Voor “goede dementiezorg” is het belangrijk om de ervaren problemen en ondersteuningswensen van mantelzorgers te monitoren.

Onderzoeksvraag
Ervaren mantelzorgers problemen, hebben zij behoefte aan professionele ondersteuning, van welke ondersteuning maken ze gebruik en wat is hun oordeel hierover?

Methode
1. Deskresearch en focusgroepen mantelzorgers
2. Aanpassing monitorlijst
3. Peiling onder mantelzorgers

Resultaat
Inzicht in de ervaren problemen, belasting en ondersteuningswensen van mantelzorgers, ontvangen ondersteuning en ervaringen met dementiezorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS