Project
Start
januari 2017

Medicatie Baten Risico Register eerste lijn: overactieve blaas.

Vóór een medicijn op de markt komt is de werking onderzocht bij mensen die vaak niet representatief zijn voor de werkelijke gebruikersgroep. Monitoren van de (bij)werking van medicijnen in de praktijk is dus belangrijk.
NIVEL en Lareb ontwikkelen een infrastructuur om snel informatie te krijgen over de balans tussen werking en bijwerkingen van (nieuwe) medicijnen. Overactieve blaas (OAB) fungeert als casus voor deze infrastructuur die inzetbaar is voor veel meer aandoeningen.
Patiënten met OAB worden geselecteerd via huisartsenpraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties. Hun ervaringen met medicijnen worden verzameld met online vragenlijsten via Lareb Intensive Monitoring en aangevuld met gegevens uit patiëntendossiers.
Bruikbare informatie voor zorgverleners en patiënten en op langere termijn voor beleidsbeslissingen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
Lareb (Eugene van Puijenbroek)