Project
afgesloten

Medicatie voorschrijven door verpleegkundigen: een systematisch literatuuroverzicht

In steeds meer landen (o.a. in Nederland) vindt taakherschikking tussen artsen en verpleegkundigen bij medicatie voorschrijven plaats. Het is belangrijk om na te gaan wat de gevolgen zijn voor de diverse betrokkenen en ook voor de gezondheidszorg
De centrale vraag is wat de gevolgen zijn voor de patiënten, artsen, verpleegkundigen en ook voor de kosten en toegankelijkheid van de zorg als verpleegkundigen voorschrijven.
Er is gezocht naar relevante onderzoekspublicaties in elf internationale of nationale literatuurbestanden en op zes websites. De selectie van relevante onderzoekpublicaties vond plaats door twee onderzoekers, onafhankelijk van elkaar. De methodische kwaliteit werd bepaald aan de hand van een gerenommeerde kwaliteits-checklist (EPOC). Indien mogelijk werden gegevens van de afzonderlijke studies “gepooled” en geanalyseerd.
Klinische uitkomsten van patiënten blijken gelijk of soms zelf beter te zijn als verpleegkundigen voorschrijven. Ook de ervaren kwaliteit van zorg en tevredenheid was even goed of in sommige gevallen beter bij de groep waarbij een verpleegkundige voorschijft. Effecten op de betrokken professionals of op de doematigheid en kosten van zorg zijn minder duidelijk, omdat op dat terrein nog weinig onderzoek is verricht.
Deze literatuurstudie is beschreven in een Engelstalig artikel.