Project
Afgesloten

Mid-term evaluatie van het EU actieplan voor orgaandonatie en transplantatie (ACTOR)

De afgelopen jaren is het aantal orgaantransplantaties toegenomen en is het een algemene praktijk geworden binnen de geneeskunde. Voor de behandeling van bepaalde aandoeningen is orgaantransplantatie van cruciaal belang. Desondanks is er een tekort aan orgaandonoren in heel Europa. De Europese Unie heeft hiertoe in 2009 een actieplan opgesteld, het "Action Plan on Organ Donation and Transplantation (2009-2015): Strengthened Cooperation between Member States". In dit plan staat een aantal actiepunten beschreven die lidstaten kunnen helpen het tekort aan orgaandonoren te verminderen. Daarnaast zijn de actiepunten gericht op kwaliteit en veiligheid van de procedures rondom orgaandonatie. De Europese Unie is 3 jaar na adoptie van het actieplan benieuwd naar de mate van implementatie van het plan.

Welke inspanningen zijn er tot nu toe geleverd ten behoeve van het "Action Plan on Organ Donation and Transplantation (2009-2015): Strengthened Cooperation between Member States", en in welke mate is dit plan geïmplementeerd zowel op EU-niveau als de afzonderlijke EU-lidstaten?

Er wordt een systematic review uitgevoerd van zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke bronnen, aangevuld met de consultatie van Europese contacten dmv een vragenlijst en een online database. De basis hiervoor zijn bestaande actie-indicatoren rondom orgaandonatie welke zullen worden geëvalueerd. Hiermee kunnen strengths, weaknesses, opportunities en threats (SWOT) worden blootgelegd.

Het onderzoek geeft inzicht in de mate waarin de Europese lidstaten invulling hebben gegeven aan het actie plan gedurende de eerste helft van de looptijd. Op grond van dit inzicht zullen aanbevelingen worden geformuleerd voor de verdere uitvoering van het actie plan.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Europese Unie, DG Sanco
In dit project werken we samen met
Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven)
Centre for biomedical ethics and law