Project
afgesloten

Modernisering en uitbreiding huisartsenregistratie van het NIVEL t.b.v. KiesBeter.nl


Doel van dit project is de huisartsenregistratie van het NIVEL, met behoud van de huidige functionaliteit, te moderniseren zodat de gegevensverzameling voor de huisartsenregistratie efficiënter kan worden uitgevoerd. In de tweede plaats worden er aanvullende gegevens verzameld, ten behoeve van de zogenoemde etalage-informatie in het kader van KiesBeter.nl. Via deze publiekswebsite krijgen patiënten de mogelijkheid een huisartspraktijk naar voorkeur te kiezen
Om het bovengenoemde doel te bereiken wordt de huisartsenregistratie als het ware gekanteld van een persoonsregistratie naar een voorzieningengerichte registratie. Daartoe is in september 2006 gestart met een gegevensverzameling bij alle 4.500 huisartspraktijken in Nederland. Alle huisartspraktijken hebben een schriftelijke vragenlijst ontvangen. Een deel van de verzamelde gegevens zal vervolgens worden doorgesluisd naar www.KiesBeter.nl van het RIVM. Verder wordt er een systeem ontwikkeld die het mogelijk maakt om mutaties over de organisatie van de huisartspraktijk door huisartsen on-line aan het Nivel door te geven.
Een deel van de verzamelde gegevens zal gebruikt worden voor de publiekswebsite www.KiesBeter.nl. Verder zal een rapportage worden opgesteld die antwoord moet geven welke factoren van invloed zijn op de deelname van huisartsen aan de “KiesBeter.nl” website.
Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM (Centrum Volksgezondheid Toekomst Verkenningen)