Project
afgesloten

Mogelijkheden en haalbaarheid van verbetering van vroege opsporing Chronische Nierschade

Duur: november 2017 - maart 2018

- Chronische nierschade (CNS) komt veel voor, en geeft een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en een verminderde levensverwachting. Voor veel groepen geldt dat tijdige diagnostiek en vroege behandeling van CNS van belang is om het optreden van de nadelige effecten van CNS uit te stellen, te vertragen of zelfs te voorkomen.
- Hoe kan de vroege opsporing van chronische nierschade verbeterd worden.
- Literatuur, richtlijnen, focusgroepen.
- Inzicht in of en hoe de vroege opsporing van chronische nierschade verbeterd kan worden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nierstichting